SM-PILKKIKILPAILUN SÄÄNNÖT, päivitetty 26.5.2014


1 § Suomen pilkkimestaruuskilpailut ovat avoimet kaikille pilkinnän harrastajille. Kilpailussa kilpaillaan seuraavissa sarjoissa:

a) Henkilökohtaisista mestaruuksista

- miesten sarjassa (20-54vuotiaat miehet)
- miesveteraanien sarjassa, 55-64 -vuotiaat miehet
- miesveteraanien sarjassa, 65-74 -vuotiaat miehet
- miesveteraanien sarjassa, 75-84 -vuotiaat miehet
- miesveteraanien sarjassa, yli 85 -vuotiaat miehet

- naisten sarjassa (20-54vuotiaat naiset)
- naisveteraanien sarjassa, 55-64 -vuotiaat naiset
- naisveteraanien sarjassa, 65-74 -vuotiaat naiset
- naisveteraanien sarjassa, 75-84 -vuotiaat naiset
- naisveteraanien sarjassa, yli 85 -vuotiaat naiset
- alle 19-vuotiaiden poikien sarjassa
- alle19-vuotiaiden tyttöjen sarjassa
- alle 15-vuotiaiden poikien sarjassa                                                  
- alle 15-vuotiaiden tyttöjen sarjassa
- alle 12 -vuotiaiden sarjassa (yhteinen sarja tytöille ja pojille).

Alle 19-vuotiaiden sarjoissa kilpailevat kilpailuvuonna 19, 18, 17, 16 vuotta täyttävät
Alle 15-vuotiaiden sarjoissa kilpailevat kilpailuvuonna 15, 14, 13 vuotta täyttävät
Alle 12-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 12 vuotta täyttävät ja nuoremmat.

Aikuisten sarjoissa kilpailuvuonna ikärajan saavuttavat kuuluvat vuoden alusta alkaen kyseiseen sarjaan.

b) Joukkuemestaruuksista Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöön kuuluvien seurojen kesken

c) Perhesarjamestaruuksista
d) Seurajoukkuemestaruudesta

e) Piirien nuorten joukkuemestaruudesta

Kilpailujen järjestelyolosuhteiden niin vaatiessa voi keskusjärjestön hallitus järjestäjien esityksestä rajoittaa osanottajamäärää.

2 § Henkilökohtaisista mestaruuksista kilpailevat kaikki kilpailuun ilmoittautuneet kilpailijat, mutta Suomenmestaruus voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle, Suomessa vakituisesti asuvalle tai sellaiselle ulkomaalaiselle, joka on SVK:n tai sen jäsenseuran jäsen.

3 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön joukkuemestaruuksista kilpaillaan seuraavissa sarjoissa:
- miesten joukkuekilpailu (4 kilpailijaa/ joukkue)
- miesveteraanien joukkuekilpailu (4 kilpailijaa/ joukkue)
- naisten joukkuekilpailu (3 kilpailijaa/ joukkue)
- naisveteraanien joukkuekilpailu (3 kilpailijaa/ joukkue)
- nuorten joukkuekilpailu (3 kilpailijaa/ joukkue) alle 19- ja 15-vuotiaiden sarjoissa kilpailevista

Joukkueiden tulee koostua ko. henkilökohtaisten sarjojen kilpailijoista. (Kaikki joukkueiden jäsenet osallistuvat samalla myös henkilökohtaiseen kilpailuun.) Mies- ja naisveteraanijoukkueisiin saa kuulua kilpailijoita kaikista veteraanisarjoista.
Joukkueiden osallistumismäärää ei rajoiteta. Kilpailuun nimetyn joukkueen tulee olla täysilukuinen. Kaikkien joukkueen jäsenten on henkilökohtaisesti palautettava kilpailun päätyttyä kilpailukorttinsa punnitsijoille tai kilpailun järjestäjien määräämään paikkaan (ns. O-kortit), muuten joukkuetulosta ei hyväksytä.

Perhesarja: Perhejoukkueen tulee koostua 3-4 henkilöstä, niin että mukana on enintään kaksi huoltajaa ja 1-2 kilpailuvuonna 19 vuotta täyttävää tai nuorempaa lasta. Huoltajiksi hyväksytään vanhempien lisäksi myös isovanhemmat ja sisarukset. Sukulaisuussuhdetta katsotaan vastaavan myös avo- tai avioliiton myötä syntynyt sukulaisuus Kaikkien joukkueen jäsenten on henkilökohtaisesti palautettava kilpailun päätyttyä kilpailukorttinsa punnitsijoille tai kilpailun järjestäjien määräämään paikkaan (ns. O-kortit), muuten perhejoukkuetulosta ei hyväksytä.
Seurajoukkuemestaruus: seurajoukkuemestaruus ratkaistaan kunkin SVK:n seuran jäsenten yhteistuloksella.
Piirien nuorten joukkuemestaruus: mestaruus ratkaistaan kuhunkin SVK:n vapaa-ajankalastajien piiriin kuuluvien nuorten - eli henkilökohtaisissa sarjoissa alle 19v, alle 15v ja alle 12v kilpailevien - yhteistuloksella.

4 § Kilpailujoukkueet ja pelkästään henkilökohtaiseen kilpailuun osallistuvat on ilmoittautumisen yhteydessä nimettävä erikseen. Mahdolliset muutokset ennakolta ilmoitettuihin joukkueisiin on tehtävä kirjallisesti kilpailukansliaan ennen kilpailun alkua järjestäjän ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Alle 12-vuotiaiden sarjassa pilkkivällä nuorella voi olla tukihenkilö. Tukihenkilö saa antaa kairausapua ja avustaa kalan irrottamisessa koukusta, mutta ei muuten fyysisesti osallistua pilkkimiseen.

5 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.

6 § Pilkkiminen on jokamiehenoikeus. Pilkkijöiden ei tarvitse maksaa kalastuksenhoitomaksua. Kilpailujen järjestäjällä on aina oltava kalavedenomistajan lupa.

7 § Kilpailuaika on neljä (4) tuntia. Kilpailijat saavat siirtyä kilpailualueelle noin tuntia ennen kilpailun alkua suoritetun selostus- ja avajaistilaisuuden jälkeen lähtöluvan saatuaan. Varsinaisen kilpailun alkamis- ja päättymishetki osoitetaan selvällä merkillä. Avannon tekoa ei voi aloittaa ennen kuin kilpailun alkamishetken merkki on annettu sillä kairan terän tulee olla suojattu siihen asti. Kilpailijoiden on lopetettava kalastaminen päättymismerkkiin, jonka jälkeen heillä on tunti aikaa siirtyä merkitylle maalialueelle. Myöhästyneiden kilpailijoiden saalista ei punnita. Siirtymisvaiheiden sekä kilpailun aikana merkityltä kilpailualueelta poistuminen on kielletty.

8 § Kilpailualue on selvästi merkittävä ja pilkkiminen tämän alueen ulkopuolella on kielletty. Varusteiden vieminen kilpailualueelle ennen kilpailua ja varusteiden jättäminen kilpailualueelle kilpailun jälkeen on kielletty. Toisen kilpailijan avustaminen kilpailutilanteessa kilpailun aikana on kielletty. Avannon teko (ellei toisin määrätä) 50 metriä lähemmäksi aurattuja tai merkittyjä jääteitä sekä virallisesti merkittyjä pyydyksiä on kielletty. Kiellon rikkoja on velvollinen, kilpailusta pois sulkemisen lisäksi, vaadittaessa maksamaan uuden tien aukaisemisen. Pilkkiminen ja reiän kairaaminen viittä (5) metriä lähemmäksi toisen avantoa on kielletty. Kilpailun aikana teräsuojaamatonta jääkairaa ei saa jättää lumelle tai jäälle makaamaan, vaan se on kairattava pilkkimisen ajaksi pystyyn.

SM-pilkin esikisa tulee järjestää noin kaksi viikkoa ennen virallista kisaa ja kisojen välinen aika on harjoittelulta (pilkkiminen ja avantojen teko) täysin rauhoitettu.
Kilpailualueen takaraja tulee olla lähdöstä maksimissaan 6 km päässä. Kilpailukartta tulee hyväksyttää SVK:n pilkkijaostolla hyvissä ajoin jo kisaa edeltävänä vuonna.
Kilpailun järjestäjä on velvollinen keli-olosuhteiden niin vaatiessa ja jäätilanteen ja muiden turvallisuussyiden niin salliessa tekemään riittävästi aurattuja reittejä tai moottorikelkka-uria tasapuolisesti koko kilpailualueelle.
Järjestäjien toimesta kilpailualuetta on valvottava ja alueella olevat pyydykset on merkittävä. Lisäksi on suoritettava riittävä jäätiedustelu.

9 § Puhelimen käyttö on kielletty siirtymisvaiheiden sekä kilpailun aikana, paitsi soitettaessa yleiseen tai järjestäjien hätänumeroon.
Kaikuluotaimen, GPS-paikantimen sekä muiden sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö on kielletty. Tuomarineuvosto voi kuitenkin antaa lääkärintodistusta vastaan luvan akkuporakonekäyttöisen kairan käyttöön. 75- ja 85-vuotiaitten sarjoissa akkuporakoneen käyttö on sallittua.

10 § Kilpailussa on jokaisella kilpailijalla oltava mukanaan jäänaskalit. Jokaisella kilpailuun osallistuvalla on oltava henkilökohtainen jääkaira. Alle 12 -vuotiailla jääkaira ei ole pakollinen. Lähtö- ja maalialueella liikuttaessa ja kilpailualueella siirtymäaikana aina aloitusmerkkiin asti kairan terän on oltava suojattuna, lopetusmerkin jälkeen kairan terä on välittömästi suojattava.

11 § Kilpailija saa käyttää vain yhtä (1) onkea kerrallaan vedessä. Kiellettyjä ovat pilkit, joihin on kiinnitetty useampi kuin yksi (1) yksi- tai useampihaarainen koukku, poisluettuna tasapainopilkit, joissa sallitaan enintään kaksi (2) yksihaaraista kiintokoukkua ja rungon alapuolella oleva yksi- tai useampihaarainen irtokoukku, joka saa olla kiinnitettynä tasapainon vatsalenkkiin korkeintaan yhdellä renkaalla tai hakasella. Koukku ei saa olla kiinnitettynä pilkin ja vavan väliseen siimaan Lisäpainojen käyttö on sallittu, mutta painojen tulee sijaita koukun yläpuolella. Mormuska rinnastetaan koukkuun. Kaikki syötit ovat sallittuja, mutta syötin on oltava pilkin koukussa. Houkuttimien ja hajusteiden kuten mäskin, ryynien, matojen, toukkien tms. pudottaminen avantoon on kielletty kilpailun aikana sekä kilpailua edeltävän harjoittelukiellon aikana. Kilpailualueella on liikuttava jalan. Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntarajoitteiselle poikkeusluvan myös muunlaiseen liikkumiseen.

12 § Kilpailukalaksi hyväksytään vain ahven. Muut kalat on punnituspaikalla oltava erillään punnittavista kaloista. Mikäli muita kaloja tavataan, saalista ei punnita. Saaliiksi saatu kala suositellaan tapettavaksi välittömästi ennen talteenottoa. Mitään kaloja ei saa jättää jäälle. Lain määräämät alamittaiset kalat tulee laittaa takaisin avantoon. Saaliiksi saadut, muut kalat on tuotava erilliseen järjestäjän määräämään paikkaan tai laitettava takaisin avantoon. Järjestäjä ei ole velvollinen palauttamaan punnittuja kaloja kilpailijalle mutta kilpailija voi pyytäessä saada omat kalat käyttöönsä.

13 § Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos se on henkilökohtaisten, perhe- tai joukkuesarjojen kohdalla sama, jaetaan mitalisija(t) ja jätetään seuraava(t) sija(t) jakamatta. Muiden kuin mitalisijojen kohdalla saaliin ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla.
Kilpailun järjestäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että jokaista vaakaa kohden on vähintään kaksi seulaa ja riittävä määrä seulojia. Kaikkien kilpailijoiden kalat tulee seuloa ja sitä on myös valvottava.

14 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

15 § Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.

16 § Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa ko. kilpailijan sekä kilpailujoukkueen suorituksen hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä tekee tuomarineuvosto. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailutoimikunta voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle konsulentille.

17 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön pilkkijaosto nimeää tuomarineuvoston. Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa.

18 § Palkinnon arvon mahdollinen ilmoittaminen verottajalle on palkinnon saaneen vastuulla.

19 § Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.Facebook Yleistä Säännöt Tulokset